Dr. Derman
Koyun Koç ProPremiks
Hayvan Beslemeyi Tamamlar.
Dr. Derman
Keçi Teke ProPremiks
Hayvan Beslemeyi Tamamlar.

Ürünlerimiz

Dr. Derman Süt ProPremiks
 • Etkin Kızgınlık ve Üreme Faaliyeti
 • Minimum Metabolik Sorun
 • Güçlü Bağışıklık Sistemi
 • Etkin Metabolizma, Daha Çok Süt Verimi
Dr. Derman Süt Premiks
 • Etkin Kızgınlık ve Üreme Faaliyeti
 • Minimum Metabolik Sorun
 • Güçlü Bağışıklık Sistemi
 • Etkin Sindirim ve Metabolizma
Dr. Derman Koyun / Koç ProPremiks
 • İkiz veya Çoğuz Gebelik
 • Daha Çok ve Kaliteli Sperm
 • Güçlü Bağışıklık Sistemi
 • Etkin Sindirim ve Metabolizma
Dr. Derman Keçi / Teke ProPremiks
 • İkiz veya Çoğuz Gebelik
 • Daha Çok ve Kaliteli Sperm
 • Güçlü Bağışıklık Sistemi
 • Etkin Sindirim ve Metabolizma

Fayda & Etkileri

Üreme Etkinliğini Artırır

Zengin vitamin ve mineral içeriği ile kızgınlık ve üreme sorunlarının giderilmesinde etkin rol oynar. Koyun ve keçilerde ikiz veye çoğuz gebelik oranını arttırır.

Geçiş Dönemi Metabolik Sorunları Azaltır

Süt sığırlarında geçiş döneminde görülen, sağlık ve süt verimini olumsuz yönde etkileyen metabolik sorunların (ketozis, doğum güçlüğü, rahim yangısı, sonun geç atılması, hipokalsemi, mastitis) minimize edilmesinde etkin rol oynar.

Süt Verimini - Besi Performansını Artırır

Yüksek bypass oranına sahip zengin protein içeriği ile süt verimini artır. Besi sığırlarında besi performansını iyileştirerek karkas verimini artırır.

Anne Karnındaki Yavru Gelişimini Destekler

Zengin vitamin ve mineral içeriği ile anne karnındaki yavrunun sağlıklı gelişimini sağlar, doğum sonrası süreçte yaşama gücünü destekler.

Bağışıklığı Destekler, Stresi Azaltır

Zengin vitamin ve mineral içeriği ile oksidatif stresi minimize eder. Kalabalık barındırma, aşılama, parazit mücadelesi, tırnak kısaltma, boynuz köreltme ve taşıma nedeni ile sürülerde oluşan stresi azaltır.

Vitamin ve Mineral Eksikliklerini Giderir

Belirli fizyolojik dönemlerde (üreme, kızgınlık, gebelik, laktasyon) artan vitamin ve mineral gereksinimlerinin giderilmesinde etkin rol oynar. Üreme ve verim etkinliğini arttıran organik mineralleri sağlar.   

Sindirim Etkinliğini Artırır

Zengin canlı maya ve organik asit içeriği sayesinde işkembe ve ince bağırsakta oluşabilecek sorunları önler, bu sayede besin madde sindirim etkinliğini artırarak yemlerden daha fazla yararlanmayı sağlar.

Tırnak Sağlığını Korur

Zengin biyotin ve çinko içeriği sayesinde tırnak bütünlüğünü sağlayarak tırnak sağlığının korunmasında etkin rol oynar.

Hayvan Beslemeyi Tamamlar Completes Animal Nutrition

Bizden Haberler

Sertifikalarımız