SSSSSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Kendi yemini sahip olduğu ham maddelerden üreten işletmelerde hayvanların gereksinim duyduğu tüm vitamin ve minerallerin yemin içinde bulunan ham maddelerden sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle kendi yemini üreten işletmelerin hayvanlarının gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri yemlerine dışarıdan premiks olarak ilave etmeleri gerekmektedir.  

Belirli dönemlerde (geç gebelik, doğum, erken laktasyon, büyüme, koç/teke katımı) vitamin ve minerallere olan gereksinim önemli düzeyde artış göstermektedir. Bu nedenle bu dönemlerde hayvanların rasyonlarının vitaminler ve mineraller bakımından zenginleştirilmesi gerekmektedir.

Son yıllardaki araştırmalarda organik minerallerin inorganik formlarına oranla hayvan sağlığına ve verimliliğine önemli düzeyde katkı sağladığı ortaya konmuştur. Organik mineraller yüksek ısıya karşı hassas moleküller olmaları sebebiyle konsantre yemin peletleme aşamasında etkinliklerinin bir kısmını kaybedebilme riskine sahiptir. Bu nedenle organik minerallerin dışarıdan yem katkı maddeleri içerisinde verilmesi daha uygundur. 

Aşılama, yerleşim yoğunluğu, tırnak kısaltma, boynuz köreltme, iç parazit mücadelesi, transport vb. gibi uygulamalar esnasında ortaya çıkan stresin giderilmesinde vitaminler ve mineraller önemli rol oynamaktadır. Bu uygulamalar sürecinde yapılacak vitamin-mineral takviyesi hayvanların bağışıklık sistemini destekleyerek, üretim etkinliğinin korunmasına katkı sağlayacaktır. 

Karma yem üretiminde kalite ve içerik bakımından oldukça değişkenlik gösteren premiksler kullanılmaktadır. Üretim yapan firmaların tercihi doğrultusunda konsantre yemlere katılan premiksler, hayvanlar tarafından gereksinim duyulan tüm vitamin ve minerallerin her zaman yeterli ve dengeli olarak karşılanmasında yeterli olamamaktadır. Bu nedenle gereksinim duyulan vitamin ve minerallerin yem katkısı içerisinde verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.   

Karma yemin bir kısmının dane yemlerle (arpa, mısır, buğday) ikame edildiği koşullarda yeterli ve dengeli vitamin ve mineral tüketimi söz konusu olamamaktadır.  Bazı vitamin ve/ya mineraller bakımından yetersiz olan dane yemlerin kullanıldığı koşullarda hayvanların vitamin ve minerallerce desteklenmesi gerekmektedir.  

Kaba yem üretiminde orta çıkan kurutma veya silolama kayıpları nedeniyle kaba yemlerin besleme kalitesinde önemli düşüşler yaşanabilmektedir. Kalitesiz kaba yemleri (sap, saman, vs. dâhil) tüketen hayvanlarda önemli düzeyde vitamin ve mineral eksiklikleri ve bunlara bağlı beslenme sorunları görülebilmektedir. Bu nedenle bu tür yemlerin tüketen hayvanların vitamin ve mineral bakımından desteklenmesi gerekmektedir. 

Kesif veya kaba yemlerin depolanması aşamasında oluşan küf ve mantarların üretmiş olduğu toksinler, toksin türüne ve konsantrasyonuna bağlı olarak hayvanlarda sağlık sorunları ve verim kayıplarına yol açabilmektedir. Bu zararlı moleküllerin etkinliğinin azaltılması amacıyla kullanılan toksin bağlayıcılar çoğunlukla yem katkıları aracılığı ile hayvanlara sağlanabilmektedir. 

Karma yem üretiminde kullanılan peletleme ve ekstrüzyon işlemleri esnasında uygulanan sıcaklık ve basınç uygulamaları vitaminlerin hem etkinliğinin azaltılmasına hem de hayvanlar tarafından daha düşük düzeyde yararlanımlarına neden olmaktadır. Bu nedenle peletleme ve ekstrüzyon işlemleri esnasında kayıp edilen vitaminlerin dışarıdan premiks olarak verilmesi gerekmektedir. 

Hayvanların otladığı meraların mineral içeriği bölgeden bölgeye değişim göstermektedir. Ülkemizde birçok mera toprağı bazı önemli mineraller (örneğin selenyum) bakımından yetersizdir. Bu nedenle bu meralarda otlayan hayvanlar gereksinim duyduğu mineralleri yeteri düzeyde tüketemezler. Ayrıca meralar yağış durumuna bağlı olarak ilkbahar ve sonbaharda belirli dönemlerde yeterli durumdadır. Buna karşın yılın diğer dönemlerinde beslenme bakımından oldukça yetersizdir ve hayvanların besin madde gereksinimlerini karşılayamazlar. Bu nedenle hayvanların bu dönemlerde vitamin ve mineral bakımından desteklenmesi gerekir.  

Aradığınız Cevabı Bulamadınız Mı?

Sıkça sorulan sorular bölümünde aradığınız sorunun cevabını bulmadıdıysanız bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.