Dr. Derman

Hayvan Beslemeyi Tamamlar (Completes Animal Nutrition)

Dünya nüfusundaki hızlı artış insan sağlığı ve beslenmesinde önemli rol oynayan hayvansal ürünlere olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Hayvansal üretim sektörü artan hayvansal ürün talebini karşılamak amacıyla daha yoğun üretim sistemlerine doğru yönelmekte, bu durum çiftlik hayvanlarının sağlık ve üretkenliğine yönelik sorunlara yol açmaktadır. Hayvansal üretim sistemlerinde yaşanan değişimlere paralel olarak ortaya çıkan sorunlara yönelik yeni çözümler üretilmesi geçmişe kıyasla daha fazla önem ve aciliyet arz etmektedir.

Yedi yıllık bir tasarım ve planlama süreci sonunda ortaya çıkan Dr. Derman, “Daha Sağlıklı ve Daha Üretken Hayvanlar” anlayış ile ülke ve dünya hayvancılığının değişen ihtiyaçlarına farklı bir anlayış ve perspektif doğrultusunda cevap verecek yeni ve kaliteli ürünler üretmek amacıyla 2019 yılında faaliyet göstermeye başlayan bir yem katkı markasıdır.

Dr. Derman, farklı hayvansal üretim sektörlerinin gereksinim duyduğu spesifik ürün çeşitleri ile çiftlik hayvanlarının sağlık ve refahını, beslenme ve üreme etkinliğini, yem kalitesini, sindirim sistemi sağlığını ve ürün kalitesini artırırken hayvansal üretimde ortaya çıkan verim kayıplarını ve çevre kirliliğini minimum düzeye indirerek işletme karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Dr. Derman, değişim gösteren üretim koşullarına yönelik dinamik ve yenilikçi üretim sistemi, yüksek ürün kalitesi ve geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat politikası, alanında uzman deneyimli personeli, geniş teknik hizmet ve pazarlama ağı ile ülkemiz ve dünya hayvancılığına destek olmayı benimseyen bir markadır.

“Daha Sağlıklı ve Daha Üretken Hayvanlar” anlayışı çerçevesinde geliştirilen ve üretilen Dr. Derman ürünleri, tüketici memnuniyeti odaklı bir üretim ve pazarlama politikasını benimseyerek daha verimli ve sürdürülebilir bir hayvansal üretime katkı sağlamaktadır.

Dr. Derman, yem katkı maddesi sektöründe bilimsel gelişmeleri esas alan yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla faaliyet göstererek ekonomiye yeni ve yüksek katma değer, istihdam ve yeni yatırımlar kazandırmayı misyon edinen bir markadır.

Dr. Derman, bir Manav Yem A.Ş. markasıdır.