Dr. Derman Süt ProPremiks

“Süt Sığırlarına Özel Olarak Üretilmiş Kaliteli Protein ve Premiks Kaynağı”

Dr. Derman Süt ProPremiks, sağmal ineklerin kuru dönemin sonu ile laktasyonun erken döneminde (Fresh) üreme etkinliğini, sağlığını ve süt verimini optimize etmek amacıyla özel olarak formüle edilmiş olan kaliteli bir protein ve premiks kaynağıdır.

Dr. Derman Süt ProPremiksinin Faydaları 

pastedGraphic.png Metabolik etkinliği artırmak amacıyla kaliteli bitkisel proteinlerden üretilir. Buna karşın protein yapısında olmayan azotlu maddeler (NPN; üre, amonyum sülfat) içermez.

pastedGraphic.png Sahip olduğu yüksek bypass protein ve esansiyel amino asit (lizin ve metiyonin) içeriği sayesinde erken laktasyonda süt verimini artırır.

pastedGraphic.png Oksidatif stresi önleyen zengin E vitamini ve selenyum (organik formu) içeriği sayesinde yüksek verimli süt sığırlarında görülen kızgınlık ve döl tutma sorunlarının giderilmesinde etkin rol oynar.

pastedGraphic.png İçeriğindeki zengin vitamin ve organik mineraller süt sığırlarının bağışıklık sistemini güçlendirerek değişik enfeksiyonlara karşı daha etkin koruma sağlar.

pastedGraphic.png Zengin E vitamini ve selenyum içeriği sayesinde sağlık, üreme ve verim performansını olumsuz etkileyen sıcaklık stresinin etkilerinin azaltılmasında etkin rol oynar.

pastedGraphic.png Bileşimindeki zengin D vitamini içeriği sayesinde doğumdan sonra şekillenen ve sağlık, üreme ve verim potansiyelini olumsuz yönde etkileyen süt humması sorununun minimize edilmesine katkı sağlar.

pastedGraphic.png Zengin biyotin ve organik çinko içeriği sayesinde sağlık, üreme ve verim potansiyelini olumsuz şekilde etkileyen ayak problemlerini (laminitis) önler.

pastedGraphic.png Zengin niyasin içeriği ile enerji metabolizması etkinliğini artırarak erken laktasyonda şekillenen ketozis riskini azaltır.

pastedGraphic.png Yüksek niyasin ve canlı maya içeriği sayesinde sıcaklık stresinin olumsuz etkilerinin azaltılmasında etkin rol oynar.

pastedGraphic.png İçeriğindeki organik mineraller (selenyum, çinko, bakır, demir ve mangan) ile süt sığırlarında üreme etkinliğini ve bağışıklık performansını artırır.

pastedGraphic.png Bileşimindeki korunmuş kolin sayesinde gebeliğin geç dönemi ile erken laktasyonda şekillenen yağlı karaciğer sendromu ve ketoz riskini minimize eder.

pastedGraphic.png Zengin canlı maya içeriği ile sindirim etkinliğini artırır, rumen laktik asidozunu (yem çarpması) minimize eder.

pastedGraphic.png İçerdiğindeki toksin bağlayıcılar, yemlerin üretim ve depolanmasındaki hatalardan kaynaklanan toksinleri bağlayarak süt sığırlarının sağlık, üreme ve verim performansını korur.

pastedGraphic.png İçerdiğindeki soda rumen ortamını tamponlayarak rumen laktik asidoz (yem çarpması) riskini azaltır.

Günlük Kullanım Dozu ve Şekli

pastedGraphic_1.png Dr. Derman Süt ProPremiks, iki eşit porsiyon (sabah 250 gram akşam 250 gram) olmak üzere günlük 500 gram olacak şekilde rasyona ilave edilir.

pastedGraphic_1.png Dr. Derman Süt ProPremiks bir yem katkı maddesidir, ilaç olarak kullanılmaz.

Ambalaj Bilgisi

Dr. Derman Süt ProPremiks 20 kg’lık kraft torbalarda satılmaktadır.

İz Elementler

pastedGraphic_2.png Demir, Demir Sülfat Monohidrat

pastedGraphic_2.png Demir, Organik Şelatlı Demir (Amino Asitlerin Demir Şelatı, Hidrat)

pastedGraphic_2.png Çinko, Çinko Sülfat Monohidrat

pastedGraphic_2.png Çinko, Organik Şelatlı Çinko (Amino Asitlerin Çinko Şelatı, Hidrat)

pastedGraphic_2.png Mangan, Mangan Sülfat Monohidrat

pastedGraphic_2.png Mangan, Organik Şelatlı Mangan (Amino Asitlerin Mangan Şelatı, Hidrat)

pastedGraphic_2.png Bakır, Bakır Sülfat Pentahidrat

pastedGraphic_2.png Bakır, Organik Şelatlı Bakır (Amino Asitlerin Bakır Şelatı, Hidrat)

pastedGraphic_2.png İyot, Kalsiyum İyodat Anhidre

pastedGraphic_2.png Kobalt, Kobalt Sülfat Monohidrat

pastedGraphic_2.png Selenyum, Sodyum Selenit

pastedGraphic_2.png Selenyum, Organik Şelatlı Selenyum (S. cerevisiae CNCM I-3060 ‘dan üretilen Organik Selenyum)

Vitaminler

pastedGraphic_2.png Vitamin A, E672

pastedGraphic_2.png Vitamin D3, E671

pastedGraphic_2.png Vitamin E, Alfa Tokoferil Asetat

pastedGraphic_2.png Niasin, Vitamin B3

pastedGraphic_2.png Biotin, D-Biotin

pastedGraphic_2.png Kolin Klorür (Mikroenkapsüle Korunmuş)

Bağırsak Flora Düzenleyicileri

pastedGraphic_2.png Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94

pastedGraphic_2.png İnaktif Maya (Inactivated Yeast)

pastedGraphic_2.png MOS Mannan Oligosakkarit

pastedGraphic_2.png Benzoik Asit

pastedGraphic_2.png Kalsiyum Propiyonat

Toksin Bağlayıcılar ve Yardımcı Bileşenler

pastedGraphic_2.png Sodyum Kalsiyum Alüminosilikat (HSCAS)

pastedGraphic_2.png Bentonit (Montmorillonit %80)

Ürün Videoları

Videoyu oynat
Videoyu oynat