Vitamin-Mineraller Takviyesinde Kullanılan Farklı Ürün Formları

Vitamin ve mineral takviyesi amacıyla farklı formlarda (enjeksiyon, toz, jel ve yalama taşı) ürünler kullanılmaktadır. Bu ürünlerin içerik, uygulama şekli, uygulama süresi ve diğer faktörlere bağlı olarak kullanımda farklılıklar görülmektedir. 

pastedGraphic.png

Uygulamaların etkinliği konusunda çoğunlukla enjeksiyon ile toz formunda premiks kullanımı kıyaslanmış ve etkinlik bağlamında herhangi bir farklılık saptanmamıştır. Kafilzadeh ve ark. (2014) tarafından yürütülen ve gebeliğin son dönemindeki süt sığırlarında ve bu sığırlardan doğan buzağılarda enjeksiyon ve oral toz kullanım etkinliğinin kıyaslandığı çalışmada, enjeksiyon ve oral toz kullanımı uygulamaları arasında bir farklılığın bulunmadığı saptanmış, kullanım kolaylığı ve hayvan refahı bağlamında oral toz formunda vitamin-mineral uygulamasının enjeksiyona oranla daha uygun olduğu tavsiye edilmiştir. 

 

Çizelge 1. Vitamin-Mineral Yem Katkı Formlarının Uygulanma Etkinliği Temelinde Öne Çıkan Kritik Noktalar

Vitamin-Mineral Uygulama Formu
Enjeksiyon Toz Yalama Taşı Yalama Kovası
Yağda Eriyen Vitaminler (A, D, E ve K) Sağlama Etkinliği + + + +
Suda Eriyen Vitaminleri (B grubu ve C) Sağlama Etkinliği + + +
Makro ve Mikro Mineralleri Sağlama Etkinliği + + + +
Belirli Fizyolojik Dönemlerdeki (Gebeliğin Sonu, Erken Laktasyon) Yüksek Gereksinimi Karşılama + +
Kullanım Kolaylığı + + +
Kullanımda Uzman veya Teknik Malzemeye (enjektör) Gereksinim Duyulmaması + + +
Yemlikte Erişim Zorluğuna veya Sürüde Rekabete Yol Açmama + +
Apse, Ağrı Gibi Sorunlara Neden Olmama + + +
Hayvan Refahına Uygunluk + + +
Hijyenik Kullanıma Uygunluk +
Diğer Yem Katkı Maddelerini (Prebiyotik, Prebiyotik, vs.) İlave Etme İmkânı + + +

Kafilzadeh, F., Kheirmanesh, H., Karami Shabankareh, H., Targhibi, M. R., Maleki, E., Ebrahimi, M., & Yong Meng, G. (2014). Comparing the effect of oral supplementation of vitamin e, injective vitamin e and selenium or both during late pregnancy on production and reproductive performance and immune function of dairy cows and calves. The Scientific World Journal.