Konsantre Yemini Kendi Üreten İşletmeler Yem Katkısı (Premiks) Kullanmalı mı?

Süt sığırcılığında toplam işletme maliyetlerinin yaklaşık %70’ini besleme ve yem giderleri oluşturmaktadır. Dolayısı ile işletme karlılığını belirleyen en önemli faktörlerin başında hiç şüphesiz doğru ve ekonomik bir hayvan besleme uygulaması gelmektedir. 

Süt sığırlarının beslenmesinde süt verimi, fizyolojik dönem, inek ırkı, yem kalitesi ve çevre koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişen oranlarda konsantre ve kesif yemler kullanılmaktadır. Süt sığırcılığı ile uğraşan üreticilerin nerede ise tamamına yakın kısmı kaba yem ihtiyaçlarını kendileri ürettikleri koru ot, silaj veya sap, saman gibi bitkisel üretim artıklarından karşılamaktadır. Buna karşın kültür ırkı süt ineklerinden beklenen yüksek süt veriminin elde edilebilmesi amacıyla enerji, protein ve diğer besin maddelerince zengin konsantre yemlerin hayvanlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir. 

pastedGraphic.png

Birçok süt sığırı işletmesi gereksinim duydukları konsantre yemleri ticari olarak faaliyet gösteren yem fabrikalarından temin etme yoluna gitmektedir. Bu şekilde temin edilen konsantre yemler, süt sığırlarının gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla enerji, protein, vitamin ve mineral bakımından yeterli ve dengeli olacak şekilde formüle edilerek üretilmekte ve kaba yemler ile birlikte doğrudan hayvanların tüketime sunulmaktadır. 

Öte yandan enerji ve protein bakımından zengin yem ham maddelerini kendi üretebilme veya çevresinden ucuza temin edebilme imkânına sahip olma yanında hayvan besleme alanında uzman personele sahip olan bazı işletmeler, konsantre yemlerini kendi işletmelerinde üretmeyi tercih etmektedir. Bu sayede hem işletmede barındırılan hayvanların besin madde gereksinimlerine uygun hem de daha ucuz konsantre yemler üretebilmektedir. 

Hayvanların gereksinim duyduğu enerji, protein ve hatta kalsiyum, fosfor, sodyum ve klor gibi makro elementler üretimde kullanılan protein ve nişastaca zengin yem ham maddeleri yanında mermer tozu, mono- veya di-kalsiyum fosfat ve tuz gibi maddelerin uygun oranlarda karıştırılması ile sağlanabilmektedir. 

Bu şekilde üretilen konsantre yemler, üretimlerinde kullanılan yem ham maddelerinin sahip olduğu düzeyde vitamin ve mineralleri içermektedir. Bu tür yemlerin sahip olduğu vitamin ve mineraller, özellikle kültür ırkı süt sığırlarının yüksek süt verimi ve gebelik gibi fizyolojik olayları için gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri yeterince karşılayamamaktadır. Bu şekilde yapılan konsantre yemlerin yeterli ve dengeli düzeyde vitamin ve mineral içermesini sağlamak amacıyla süt sığırlarının gereksinimleri doğrultusunda özel olarak formüle edilmiş, çok az miktarda gereksinim bulunması nedeniyle hassas şekilde hazırlanan ve karışıma uygun hale getirilen vitamin ve mineral (premiks) katkılarının konsantre yem üretiminde kullanılması gerekmektedir. 

İşletme koşullarında üretilen konsantre yemlerin yeterince sağlayamadığı vitamin ve mineraller, alternatif olarak vitamin-mineral katkısı (premiks) formunda toplam karışık rasyona (TMR) ilave edilmek suretiyle de söz konusu gereksinimlerin yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanması sağlanabilmektedir.