Dr. Derman Süt ProPremix

“Süt Sığırlarına Özel Olarak Üretilmiş Kaliteli Protein ve Premiks Kaynağı”

Dr. Derman Süt ProPremiks, sağmal ineklerin kuru dönemin sonu ile laktasyonun erken döneminde (Fresh) üreme etkinliğini, sağlığını ve süt verimini optimize etmek amacıyla özel olarak formüle edilmiş olan kaliteli bir protein ve premiks kaynağıdır.

Dr. Derman Süt ProPremiksinin Faydaları

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) Metabolik etkinliği artırmak amacıyla kaliteli bitkisel proteinlerden üretilir. Buna karşın protein yapısında olmayan azotlu maddeler (NPN; üre, amonyum sülfat) içermez.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) Sahip olduğu yüksek bypass protein ve esansiyel amino asit (lizin ve metiyonin) içeriği sayesinde erken laktasyonda süt verimini artırır.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) Oksidatif stresi önleyen zengin E vitamini ve selenyum (organik formu) içeriği sayesinde yüksek verimli süt sığırlarında görülen kızgınlık ve döl tutma sorunlarının giderilmesinde etkin rol oynar.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) İçeriğindeki zengin vitamin ve organik mineraller süt sığırlarının bağışıklık sistemini güçlendirerek değişik enfeksiyonlara karşı daha etkin koruma sağlar.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) Zengin E vitamini ve selenyum içeriği sayesinde sağlık, üreme ve verim performansını olumsuz etkileyen sıcaklık stresinin etkilerinin azaltılmasında etkin rol oynar.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) Bileşimindeki zengin D vitamini içeriği sayesinde doğumdan sonra şekillenen ve sağlık, üreme ve verim potansiyelini olumsuz yönde etkileyen süt humması sorununun minimize edilmesine katkı sağlar.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) Zengin biyotin ve organik çinko içeriği sayesinde sağlık, üreme ve verim potansiyelini olumsuz şekilde etkileyen ayak problemlerini (laminitis) önler.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) Zengin niyasin içeriği ile enerji metabolizması etkinliğini artırarak erken laktasyonda şekillenen ketozis riskini azaltır.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) Yüksek niyasin ve canlı maya içeriği sayesinde sıcaklık stresinin olumsuz etkilerinin azaltılmasında etkin rol oynar.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) İçeriğindeki organik mineraller (selenyum, çinko, bakır, demir ve mangan) ile süt sığırlarında üreme etkinliğini ve bağışıklık performansını artırır.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) Bileşimindeki korunmuş kolin sayesinde gebeliğin geç dönemi ile erken laktasyonda şekillenen yağlı karaciğer sendromu ve ketoz riskini minimize eder.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) Zengin canlı maya içeriği ile sindirim etkinliğini artırır, rumen laktik asidozunu (yem çarpması) minimize eder.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) İçerdiğindeki toksin bağlayıcılar, yemlerin üretim ve depolanmasındaki hatalardan kaynaklanan toksinleri bağlayarak süt sığırlarının sağlık, üreme ve verim performansını korur.

iconfinder_15_Tick_16x16_173960.png (2 KB) İçerdiğindeki soda rumen ortamını tamponlayarak rumen laktik asidoz (yem çarpması) riskini azaltır.

Günlük Kullanım Dozu ve Şekli

iconfinder_ok-blue_53941.png (611 b) Dr. Derman Süt ProPremiks, iki eşit porsiyon (sabah 250 gram akşam 250 gram) olmak üzere günlük 500 gram olacak şekilde rasyona ilave edilir.

iconfinder_ok-blue_53941.png (611 b) Dr. Derman Süt ProPremiks bir yem katkı maddesidir, ilaç olarak kullanılmaz.

Ambalaj Bilgisi

Dr. Derman Süt ProPremiks 20 kg’lık kraft torbalarda satılmaktadır.

ÜRÜN İÇERİĞİ

İz Elementler

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Demir, Demir Sülfat Monohidrat

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Demir, Organik Şelatlı Demir (Amino Asitlerin Demir Şelatı, Hidrat)

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Çinko, Çinko Sülfat Monohidrat

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Çinko, Organik Şelatlı Çinko (Amino Asitlerin Çinko Şelatı, Hidrat)

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Mangan, Mangan Sülfat Monohidrat

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Mangan, Organik Şelatlı Mangan (Amino Asitlerin Mangan Şelatı, Hidrat)

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Bakır, Bakır Sülfat Pentahidrat

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Bakır, Organik Şelatlı Bakır (Amino Asitlerin Bakır Şelatı, Hidrat)

iconfinder_black27_216582.png (280 b) İyot, Kalsiyum İyodat Anhidre

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Kobalt, Kobalt Sülfat Monohidrat

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Selenyum, Sodyum Selenit

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Selenyum, Organik Şelatlı Selenyum (S. cerevisiae CNCM I-3060 ‘dan üretilen Organik Selenyum)

Vitaminler 

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Vitamin A, E672

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Vitamin D3, E671

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Vitamin E, Alfa Tokoferil Asetat

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Niasin, Vitamin B3

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Biotin, D-Biotin

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Kolin Klorür (Mikroenkapsüle Korunmuş)

Bağırsak Flora Düzenleyicileri

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94

iconfinder_black27_216582.png (280 b) İnaktif Maya (Inactivated Yeast)

iconfinder_black27_216582.png (280 b) MOS Mannan Oligosakkarit

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Benzoik Asit

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Kalsiyum Propiyonat

Toksin Bağlayıcılar ve Yardımcı Bileşenler

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Sodyum Kalsiyum Alüminosilikat (HSCAS)

iconfinder_black27_216582.png (280 b) Bentonit (Montmorillonit %80)

Bir telefon kadar yakınız

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact.

placeholder
Donald Simpson
Chairman, Bluewater Corp