Dr. Derman Logo Betimlemesi

Puzzle

Genetik Faktörler

Kaba ve Kesif Yemler

Yaşam ve Bakım Koşulları

Vitaminler,  Mineraller ve Diğer Yem Katkıları (Premiks)

Puzzle (Hayvan besleme)’nin tamamlanması için Dr. Derman!

Logodaki kırmızı renkli ve diğerlerinden faklı duran “a” harfi farklılığı, dinamizmi ve yüksek kaliteyi sembolize eder!

Logodaki Mavi Renk

Verimlilik, doğruluk, samimiyet, inovasyon

Completes Animal Nutrition

Hayvan Beslemeyi Tamamlar